Patronaty

PATRONI HONOROWI

Biskup ordynariusz Andrzej Franciszek Dziuba – święcenia biskupie przyjął w Bazylice Katedralnej w Łowiczu, 22 maja 2004 roku, przez posługę Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, Metropolity gnieźnieńskiego i Biskupa Alojzego Orszulika, pierwszego biskupa łowickiego.

Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, członek Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Francji, członek Kościelnej Komisji Konkordatowej, przewodniczący Zespołu ds. Szkolnictwa Wyższego, przewodniczący Zespołu ds. Stypendiów Naukowych i Językowych, delegat Konferencji Episkopatu Polski na Międzynarodowe Kongresy Eucharystyczne.


Biskup Łowicki Senior Alojzy Orszulik – w 1994 został przewodniczącym Komisji ds. Środków Społecznego Przekazu. Brał udział w pracach Komisji Prawnej, a także Komisji Wspólnej Episkopatu Polski i Rządu. W latach 1990–1993 jako delegat Stolicy Apostolskiej negocjował konkordat z polskim rządem. W 2004 był współkonsekratorem podczas sakry biskupa diecezjalnego łowickiego Andrzeja Dziuby.


PATRON SPORTOWY

Krzysztof Buczyński – „Polski Viking”, pierwszy człowiek na świecie który kajakiem pokonał Morze Bałtyckie w wyprawach zorganizowanych w 1987, 1988, 1989 roku.


PATRON ORGANIZACYJNY

Stowarzyszenie Łowicka Akademia Sportu – wspólna inicjatywa grupy miłośników sportu. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane i rozpoczęło działalność 7 grudnia 2007 roku. W grudniu przyszłego roku obchodzić będzie dziesięciolecie działalności.


PATRONI MEDIALNI